Castel

CASTEL kommunikasjon og sikkerhet

Sikkerhet og kommunikasjon for krevende miljøer

Franske CASTEL produserer kommunikasjons- og adgangskontrolløsninger for å sikre og administrere krevende miljøer. Typiske områder hvor CASTEL benyttes er innen:
Medisinsk sektor
 • Sykehus, aldershjem, laboratorier
 • Pålitelige kommunikasjonssystemer for personell, pasientsikkerhet og besøkende
 • Løsninger for sterile områder
Parkeringsanlegg
 • Kraftige og profesjonelle interkomløsninger som muliggjør sikker kommunikasjon
 • Løsninger for alt av parkeringsutstyr som inn-/utkjøring, terminaler, fotgjengerlesere, automatiske betalingsautomater, heiser osv.
Transport
 • Skreddersydde løsninger for maksimal sikkerhet og rask assistanse til kunder og brukere av offentlig transport slik som motorveier, flyplasser og havner
Banksektor
 • Profesjonelle interkom- og adgangskontroller som oppfyller banknæringens krav
 • Gir maksimal sikkerhet for eiendom og personell
Fengsler og institusjoner
 • Lang erfaring fra fengselssystemet
 • Høye ytelsessystemer for sikker fengselsledelse og stab, innsatte og besøkende
Forsvar og sikkerhet
 • Militærbaser, brannstasjoner, politistasjonerMmaksimal sikkerhet for mennesker, eiendommer, tilgang og installasjoner
Skoler, universiteter og høyskoler, barnehager
 • Stort utvalg av profesjonelle interkom-systemer, adgangskontroll og nødmeldingsløsninger for et tryggere miljø for barn, elever, ansatte og besøkende
Museum, offentlige bygg etc
 • Optimale løsninger innen mottak, eiendom og personal sikkerhet
 • For alle type bygninger
 • Rask og pålitelig kommunikasjon
Industriområder
 • Kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger med høy akustisk kvalitet og robust utførelse på utstyr
 • Fyller krav til de mest krevende miljøene, slik som fuktighet, temperaturøkning, omgivelsesstøy m.m.
Hotellnæring, turisme
 • Tilpassede løsninger som er enkle i bruk
 • Pålitelige løsninger for kommunikasjon og sikkerhet

CASTEL har 50 års erfaring fra tale- og sikkerhetsvirksomhet, og har en unik evne til å tilpasse og skreddersyr løsninger på kundens forespørsel.